Tietosuojaseloste – WeatherFriend-uutiskirje

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten WeatherWatch Oy käsittelee WeatherFriend-uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: WeatherWatch Oy
Osoite: Virsutie 5 D 28, 01360 Vantaa
Sähköposti: info (ät) weatherfriend.fi
Puhelin: 041 537 5580
Yhteyshenkilö: Jari Sippola (yhteystiedot yllä)

2. Rekisterin nimi

WeatherFriend uutiskirje- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

WeatherWatch Oy:n WeatherFriend-sääsovelluksen viestintä ja suoramarkkinointi sekä säähän liittyvien asioiden jakaminen

4. Rekisterin tietosisältö

- sähköpostiosoite
- puhelimen tyyppi
- asiointikieli

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan suostumuksen antaneilta henkilöiltä itseltään liittyessään uutiskirjeen tilaajaksi.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta WeatherWatch Oy:n ulkopuolelle ilman henkilön erillistä suostumusta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää palvelimen ja käyttäjän selainohjelmiston välillä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksella ja turvallisella salasanalla suojattuun tietokantaan ja varmuuskopioidaan salasanalla suojatulle tietokoneelle, joka on turvallisessa paikassa. Käyttöoikeus tietokantaan on ainoastaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöllä (kohta 1) ja tarvittaessa WeatherWatch Oy:n erikseen valtuuttamilla ylläpitäjillä.

9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjata ja poistaa rekisterissä olevat tietonsa.

Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 1), minkä voi tehdä myös vastaamalla sähköpostilla tulleeseen uutis- ja markkinointikirjeeseen. Mahdollisuus poistua rekisteristä ilmoitetaan jokaisessa uutis- ja markkinointikirjeessä.